NIEUWSBRIEF MEI 2020

Beste voetballers en voetbalouders,

Ondanks de huidige moeilijke situatie en de onzekere toekomst gaan we echter niet bij de pakken blijven neerzitten en gaan we verder in onze voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
De voorbije weken hebben we 21 ploegen ingeschreven voor het seizoen 2020-21, hebben we met trainers gepraat en zijn zo goed als alle vacatures ingevuld en hebben we ook afspraken gemaakt rond trainingsdagen en -uren op onze beide lokaties. 
Een volgende stap is nu het ontvangen van de lidgelden en eventueel nieuwe leden in te schrijven. De lidgelden zijn nog dezelfde als vorig seizoen : 

 • Geboren in 2012 - 2015 : € 130
 • Geboren in 2004 - 2011 : € 150
 • Geboren in 2003 en vroeger : € 170

Er is een korting voorzien van 10€ voor het tweede kind, 20€ voor het 3de, 4de, ... kind. Deze korting mag je zelf verrekenen bij betaling van het lidgeld.
Het lidgeld kan betaald worden op BE09 0689 3227 0057 met vermelding van de spelersnaam in het referentieveld, en dient betaald te worden uiterlijk op 15 juli. 

Qua ploegindeling van de jeugdploegen volgen we al enkele jaren een duidelijke visie, waarbij we aan de combinatie van volgende regels prioriteit geven :

 • Iedereen wordt ingedeeld in zijn eigen leeftijdscategorie.
 • Bij meerdere ploegen per leeftijdscategorie wordt een verdeling gemaakt gebaseerd op niveau van de spelers.
 • Bij een tekort aan spelers in een bepaalde groep wordt in overleg met jeugdcoördinatoren en trainers naar de meest optimale oplossing gezocht.

De effectieve ploegindeling voor elke speler zal gebeuren in de loop van augustus, en zal tijdens het seizoen ook regelmatig geëvalueerd worden.

Hieronder vind je alle informatie rond ploegen, trainers, trainingsuren, wedstrijduren thuiswedstrijden, voor zover deze op dit moment bepaald zijn. Links en rechts zijn misschien nog kleine verschuivingen mogelijk, maar indien zo zullen we je hier over informeren of zullen de trainers dit nader toelichten. De laatste versie kan je ook steeds op onze website www.olenunited.be raadplegen.

U6 : Renzo Vermeulen - Kevin Verbiest
U7 : Jef Mertens - Stijn 't Syen - Ian Lenseclaes
U8 : Stijn Van Genechten - Kenneth Verswijvelt - Geert Van Wolputte - Kristof Maes - Tom Dams
U9 : Kevin Verbiest - Robin Dieltjens - Stefan Bellens - Tom Bruynseels - Jens Matthijs
U10 : Steve Vandenhoeck - Seppe Liekens - Mario Vandijck
U12 : Tim Beneens
U13 : Tom De Laet - Jimmy Verstappen - Els Pauwels
U15 : Bart Baeten - Els Pauwels - Tess Horemans
U21 : Bram Geerinckx - Johan Michielsen
Res B : Ben Pals - Lennert Thomas
A kern : Diederik Van de Schoor - Geert Hannes
Keeperstrainers jeugd : Jurgen Vanopstal - Wim De l'arbre
Keeperstrainer senioren : Stijn Van Genechten

Trainingen : 

Wedstrijden : 

De trainingen starten normaal gesproken de eerste week van augustus. Eventueel kan er al vanaf juli terug getraind worden, in dat geval zullen de trainers dit communiceren. Aangezien we reeds eerder aangekondigd hadden dat we alle voetbalactiviteiten opschorten tot ten minste einde juni, en ondertussen alle terreinen bijgewerkt, ingezaaid en bemest zijn, gaan we ons ook aan deze data houden.

Op de startdag in augustus, waarvan we de datum op dit moment nog niet hebben bepaald, zullen alle spelers die met hun lidgeld in orde zijn ook een nieuwe short en kousen ontvangen voor het nieuwe seizoen. Tevens kunnen dan ook de U10 spelers hun bal omwisselen, aangezien vanaf  U10 met een grotere maat van bal wordt gespeeld.

Verdere data om te onthouden : 

 • ons eigen jeugdtornooi op 1 en 2 augustus
 • voetbalkamp van 3 tem 6 augustus : inschrijven kan via www.olenunited.be
 • U6 initiatie en startdag voor iedereen : datum nog te bepalen in augustus

In april hebben we al aangekondigd dat we als bestuur ook druk bezig zijn met een plan uit te werken rond een nieuwe en verbeterde infrastructuur, en dit in samenwerking met Umicore en de gemeente Olen. Dit betreft vanzelfsprekend een meerjarenplan waarin we de volgende punten aan het uittekenen en prioriteren zijn, afhankelijk van de beschikbare budgetten:

 • Bijkomende kleedkamers A complex
 • Nieuw kleedkamergebouw A complex
 • Renovatie A-kantine
 • Optimalisering terreinen met drainage, nieuwe omheining en verlichting waar nodig

De komende maanden willen we in ons A-complex al 2 bijkomende kleedkamers inrichten die we hopelijk in de loop van het seizoen 2020-2021 in gebruik kunnen nemen en voeren we, zoals elk jaar de nodige onderhouds- en herstellingswerken uit aan onze terreinen.

Mocht u zich geroepen voelen om in het infrastructuurverhaal uw (misschien letterlijk) steentje bij te dragen, horen we dit graag. Met de beperkte capaciteit die we nu hebben doen we wat we kunnen, maar zonder extra hulp of professionele hulp van buitenaf zal dit sowieso een lange termijn verhaal worden. De huidige crisissituatie maakt dit zeker niet gemakkelijker.
Trouwens niet enkel hiervoor, maar ook voor een aantal andere jobs binnen onze club kunnen we zeker nog extra hulp gebruiken, ik denk aan medeorganisatie activiteiten, onderhoudstaken, kantinedienst, …. Indien geïnteresseerd om een rol mee op te nemen en de toekomstgarantie van de club ook op die manier mee te helpen, spreek gerust iemand van het bestuur aan.

Ziezo, hopelijk dienen we onze planning niet al te dikwijls meer aan te passen. Mocht het toch zo zijn zullen we jullie zeker als eersten op de hoogte brengen. We hopen in ieder geval dat we in augustus jullie allemaal terug zien voetballen.

Vriendelijke groeten,
bestuur Olen United

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUWSBRIEF APRIL 2020

Beste Olen Uniteders,

Nadat de Belgische Voetbalbond beslist heeft dat het voetbalseizoen per onmiddellijk stopt omwille van de maatregelen in de strijd tegen corona, een absoluut begrijpelijke beslissing, hebben we met het bestuur ondertussen ook al enkele keren de koppen bij mekaar gestoken (via skype) om ons te beraden en ons voor te bereiden op het volgende seizoen en de verdere toekomst van onze club.

Voor alle voetbalclubs heeft deze situatie naast sportieve immers ook zware financiële gevolgen. Olen United mist hierdoor nog 2 maanden inkomsten van de thuiswedstrijden van 1ste ploeg en jeugdwedstrijden, woensdagavondwedstrijden, afgelasting van ons voetbalkamp en verminderde inkomsten van de wafelverkoop. De gevolgen naar sponsoring voor de volgende seizoenen zijn ook niet te voorspellen en zullen we ook nog moeten afwachten.
Gezien de huidige situatie hebben we dan ook beslist om een streep te trekken onder het sportieve seizoen en daarmee alle sportieve activiteiten tot de zomer te stoppen. Dit betekent ook dat we nu al kunnen zeggen dat we aan geen tornooien meer zullen deelnemen tot en met 30 juni 2020.
De overige voorbereidingen voor volgend seizoen gaan echter gewoon door, wat betekent dat we op dit moment de trainers voor alle ploegen voor volgende seizoen aan het zoeken zijn, dat we begin mei alle ploegen zullen inschrijven voor volgend seizoen en dat we alle geplande activiteiten voor de zomerperiode verder blijven voorbereiden.
Wat betekent dit voor de verdere voorjaars- en zomerplanning (natuurlijk onder een zeker voorbehoud):

 • Wafelverkoop – deze gaan we op 15 april 2020 afronden  en de resterende wafels schenken we aan De Notelaar en andere instanties/organisaties ter ondersteuning van hun werking.
  Op dit moment kunnen er echter nog steeds vanille- en chocoladewafels besteld worden via
  www.olenunited.be. Na online betaling zullen deze één van de daarop volgende dagen aan huis geleverd worden.
 • In de loop van de 2de helft van mei zal u een mailing ontvangen rond inschrijvingen en lidgelden voor volgend seizoen.
 • Olen United jeugdtornooi op vrijdagavond 31 juli en zaterdag 1 augustus
 • Initiatiedag voor nieuwe jeugspelers, specifiek voor U6 (°2015), nog te plannen, vermoedelijk begin augustus.
 • Start van de trainingen voor jeugdploegen 1ste week augustus
 • Voetbalkamp van 3 tot en met 6 augustus. Heel binnenkort ontvangt u hierover meer informatie
 • Startdag 29 augustus
 • Start competitie: september

Verder willen we er u ook op attent maken dat we als bestuur ook druk bezig zijn met een plan uit te werken rond een nieuwe en verbeterde infrastructuur, en dit in samenwerking met Umicore en de gemeente Olen. Dit betreft vanzelfsprekend een meerjarenplan waarin we de volgende punten aan het uittekenen en prioriteren zijn, afhankelijk van de beschikbare budgetten: 

 • Bijkomende kleedkamers A complex
 • Nieuw kleedkamergebouw A complex
 • Renovatie A-kantine
 • Optimalisering terreinen met drainage, nieuwe omheining en verlichting waar nodig

De komende maanden willen we in ons A-complex al 2 bijkomende kleedkamers inrichten die we hopelijk in de loop van het seizoen 2020-2021 in gebruik kunnen nemen en voeren we, zoals elk jaar de nodige onderhouds- en herstellingswerken uit aan onze terreinen.

Mocht u zich geroepen voelen om in het infrastructuurverhaal uw (misschien letterlijk) steentje bij te dragen, horen we dit graag. Met de beperkte capaciteit die we nu hebben doen we wat we kunnen, maar zonder extra hulp of professionele hulp van buitenaf zal dit sowieso een lange termijn verhaal worden. De huidige crisissituatie maakt dit zeker niet gemakkelijker.
Trouwens niet enkel hiervoor, maar ook voor een aantal andere jobs binnen onze club kunnen we zeker nog extra hulp gebruiken, ik denk aan medeorganisatie activiteiten, onderhoudstaken, kantinedienst, …. Indien geïnteresseerd om een rol mee op te nemen en de toekomstgarantie van de club ook op die manier mee te helpen, spreek gerust iemand van het bestuur aan.

We wensen u veel goede moed in deze moeilijke tijden. Zorg goed voor uzelf en voor uw naasten.

Mvg,
Het bestuur